Fenomenoloji e-Kitap


Fenomenoloji - Michael Lewis pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-05-27
YAZAR: Michael Lewis
ISBN: 6058068841
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 9,6

AÇIKLAMA:

Köklerini Husserl’den alan fenomenoloji hareketi, fenomenolojiyi temel bilimlere olmasa da, felsefenin temel disiplinleri olan etiğin, metafiziğin ve ontolojinin temeline koymak ister. Edmund Husserl’in öncülüğünde 20. yüzyıl kıta felsefesine yön veren fenomenoloji, günümüz bilişsel fenomenolojisine ve zihin felsefesine olan etkileriyle analitik ve kıta felsefeleri arasındaki keskin hatları silikleştiren bir disiplin konumuna gelmiştir.Bukitapta, 20. yüzyıl kıta felsefesini kasıp kavuran fenomenoloji hareketinin öncüsü Husserl’den, Levinas, Derrida ve Merleau-Ponty’ye; Sartre’dan Heidegger ve çağdaş Fransız fenomenologları Jean-Luc Marion ve Michel Henry’e dek fenomenolojinin serüvenine tanıklık edeceksiniz.

...'dir. Fenomenoloji, Psikolojinin tersine zihinsel edimlerin nedenlerini, sonuçlarını ve bu edimlere eşlik eden fiziksel unsurları dikkate almayız ... Fenomenolojinin Kökeni, Çalışmalar, Özellikleri / Felsefe ... . Fenomenoloji Nedir. Bilim verilerinin doğrudan incelenmesiyle elde edilmiş ve somut deneyim konusu olmuş fenomenlere, nedensel açıklamalara ilişkin kavramlardan ve incelenmemiş ön kabullerden bağımsız yaklaşma yöntemi. Hazırlayan : Ersan Demirdalıç. FENOMENOLOJİ. A. Tanımı ve Kurucuları : Fenomenoloji diğer adıyla görüngübilim bir felsefe akmı olup, kurucusu Edmund Hasserl' dir. Çıkı ... Fenomenoloji Nedir? ... . FENOMENOLOJİ. A. Tanımı ve Kurucuları : Fenomenoloji diğer adıyla görüngübilim bir felsefe akmı olup, kurucusu Edmund Hasserl' dir. Çıkış sebebi 20. FENOMENOLOJĐ. Fenomenoloji Nedir? Fenomen kişinin kendini ve dış dünyayı kendine özgü bir biçimde algılayan kişinin öznel yaşantısına verilen isimdir. Fenomenoloji ya da görüngübilim, kurucusu Edmund Husserl olan bir felsefe akımı. 20. yüzyıl felsefesinde ve kuramsal tartışmalarında etkili ve belirleyici bir yere sahiptir Fenomenoloji. Giriş. Husserl Fenomenolojisi maddesel nesnenin varlığı, bilgi sorunu ve insanın varoluş sorunu üzerine eğilir. (Sözer, 1976) Fenomenoloji eleştirel bir felsefi yöntem olarak ortaya çıktı ve zamanla... Husserl'e göre, "Fenomenoloji görerek, aydınlatarak, anlam belirleyerek ve anlam ayrımı yaparak yol alır. Fenomenoloji karşılaştırır, ayrım yapar, bağlar, ilişkiye sokar, parçalara böler, öğelerine ayırır. FENOMENOLOJİ. Genel olarak, zincirleme devanı eden fenomenlerin veya fenomenler bütününün tasvir edilerek incelenmesini amaçlayan felsefi disiplin. Fenomenoloji. Husserl ve Schütz. Edmund Husserl (1859-1938), bugün Çekoslovakya'nın bir parçası olan Prossnltz-Moravio'da zengin bir Musevi tüccarın oğlu olarak dünyaya geldi. Doğru bilginin mümkün olup olmadığı problemi /dogmatizm temelinde/ fenomenoloji. Fenomenoloji, yani görüngübilim kurucusu Edmund Husserl olan felsefe görüşüdür. FENOMENOLOJİ-Görüngübilim. Genel olarak, zincirleme devanı eden fenomenlerin veya fenomenler bütününün tasvir edilerek incelenmesini amaçlayan felsefi disiplin. Felsefede Edmund Husserl tarafından kurulmuş olan fenomenoloji felsefesi, 20. yüzyılın başlarında pozitivizme ve ampirisizme karşı çıkıyordu. Fenomenoloji ya da görüngübilim, kurucusu Edmund Husserl olan bir felsefe akımı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde görülen bilimlerdeki ve düşüncedeki genel bunalım içinde doğup gelişen bir felsefe akımıdır. Hümanist ve Kartezyen çizgide kalan, bir anlamda Descartes'ın çağdaş bir yorumu olan klasik fenomenoloji esas olarak Husserl'in felsefi çalışmalarına dayanır. Fenomenoloji, kurucusu Edmund Husserl olan felsefe görüşüdür. Husserlci fenomenoloji, bu bağlamda, Metafiziği sona erdirerek somut yaşantıya dönmek ve böylece tıkanmış olan felsefeye yeni bir başlangıç yapmak iddiasıyla ortaya... fenomenoloji hakkında - fenomenoloji, bilgileri. Fenomenoloji, kurucusu Edmund Husserl olan felsefe görüşüdür. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde görülen bilimlerdeki ve düşüncedeki genel bunalım içinde doğup gelişen bir felesefe akımıdır....