Ne Öğrendik?Kriz Sonrası Makro İktisat Politikası e-Kitap


Ne Öğrendik?Kriz Sonrası Makro İktisat Politikası - Kollektif pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-10-17
YAZAR: Kollektif
ISBN: 6054334247
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 7,38

AÇIKLAMA:

Kitapta önemli ekonomistler, geçmişteki inançların son yıllardaki mali ve ekonomik krizlerle parçalandığı bir dünyada politikanın nasıl uygulanacağını değerlendirmektedirler.2008’den bu yana, ekonomi politika belirleyicileri ve araştırmacılar cesur bir yeni ekonomik dünyayı meşgul etmişlerdir. Daha önce yapılan fikir birlikleri alt üst olmuş, eski varsayımlar şüphe altında kalmış tır. Politika yapıcılar doğaçlama yapmaya, araştırmacılar ise temel teoriyi yeniden düşünme ye zorlanmıştır. Bu bölümün editörlerinden biri olan Nobel Ödüllü George Akerlof, krizi hareket etmeye korkan, ağaçta kalmış bir kediye benzetmektedir. Nisan 2013’te Uluslararası Para Fonu, makroekonomik geleceğin yavaşça ort aya çıkan hatlarını tartışmak için önde gelen ekonomistleri ve ekonomi politika belirleyicilerini bir araya getirdi. Bu kitap onların fikirlerini sunmaktadır. Nobel Ödüllü Joseph Stiglitz, eski FED Başkanı Janet Yellen ve eski İsrail Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer’ı içeren editörler ve yazarlar, krizleri ve sonrasında öğrenilen dersleri göz önüne almaktad ırlar. Kitap, geleneksel politikaya ilişkin kriz sonrası enflasyona; makro-ihtiyati araçlara ve etkinliklerine; teşviklere, kamu borcu ve mali konsolidasyona ve döviz kuru düzenlemelerine odaklanmaktadır.

...2008 Krizi ve Makro İktisatta Sorgulamalar Makro iktisat son yıllarda fiyat istikrarı üzerine odaklanmıştır ... Makro iktisat kitaplarında 2008 krizi öncesi ve sonrası. ... . Tanımlar İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır. Makro İktisat ekonomiyi bir bütün olarak inceler. 12 İktisat Politikası Küresel finans krizi sonrası finansal istikrar ön plana çıkmıştır. Provided in Cooperation with: Turkish Economic Association, Ankara. Keynesçi aktivist politikalar dışında, ana akım makro iktisat teorileri kriz karşısında suskunluk içind ... EFİL YAYINEVİ - "Ne Öğrendik? Kriz Sonrası Makro İktisat... ... . Keynesçi aktivist politikalar dışında, ana akım makro iktisat teorileri kriz karşısında suskunluk içindedir. • Keynes 20. yy'in en önemli ekonomistlerindendir. 1943-1946 döneminde, savaş sonrası para politikalarının belirlenmesi amacıyla ABD ile yapılan müzakerelere İngiliz Hükümeti adına katılmış ve... MAKRO İKTİSAT. Yazarlar Prof.Dr. Kemal YILDIRIM (Ünite 1-6) Prof.Dr. Mustafa ÖZER (Ünite 7, 8). 97 Kurala ve Duruma Göre Para Politikası . Küresel kriz sonrası iktisat eğitiminin dönüşümü. Küresel krizin 2008'ın sonlarında da geleneksel olmayan para politikası tedbirlerini ve makro ihtiyati tedbirlerini uygulamaya koydular. Makro iktisat. Çalışma soruları. Doç. Dr. Ayşen ARAÇ. 1. LM eğrisini oluşturan noktalar neyi ifade etmektedir? LM eğrisinin nasıl elde edildiğini grafik yardımıyla açıklayınız. Maliye politikası açısından ince ayar politikası önemlidir. Makro iktisat 1929 büyük buhran ve J.M Keynes'in 1936 yılında yayınladığı "Genel Teori" eserinden sonra gelişmiştir. • Frederic S Mishkin, "Will Monetary Policy Become More of a Science?" Kurala göre politika, "kural benzerine" dönüşmüştür. 1980 Sonrası Makro İktisatta Gelişmeler. Keynes, Uluslararası Para Fonu'nun kurulmasında ve 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası para sisteminin oluşumunda bu kitabındaki düşüncelerinin dışında önemli katkılar yapmıştır. Makro Ekonomi hakkında aik tarafından yazılan gönderiler. Etiketler. iktisadi büyüme, kurumsal iktisat, türkiye ekonomisi. Bu makalede, küresel kriz sonrası hükümetler, merkez ...