Timur e-Kitap


Timur - Harold Lamb pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2020-03-25
YAZAR: Harold Lamb
ISBN: 6050693256
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,79

AÇIKLAMA:

Tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasidehalardan biri olarak kabul edilen Timur,Yıldırım Bayezid'i Ankara Savaşı'nda yenerekOsmanlı Devleti'ni 11 yıllık bir duraklamadönemine sokmuştur. Tarihin gördüğü enbüyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarakkabul edilen Timur, sağ ayağı aksak şekildeyürüdüğü için kendisine Farsça Timurlenk,Türkçe olarak ise Aksak Timur denilmekteydi. Timur, İsfahan'da 70 bin kişiyi kılıçtangeçirerek kelleri kule gibi yığmıştır.Bu nedenle ''Kellelerden kule yapanhükümdar'' olarak anılmaktadır.

...lu Devleti'nin kurucusudur. (Sebz 1336-Otrar 1405) ... Akşam: Timur Devleti Komutanı Kimdir? Timur Kimdir? ... . Babasının yerine kabilesinin başına geçti. Tuğluk Timur Maveraünnehr'e girince Maveraünnehr'in yönetimini kendisine bıraktı. TİMUR İMPARATORLUĞU (1370-1507). Timur Devleti, Moğol İmparatorluğundan sonra, Orta Asya ve Ortadoğu'da kurulmuş en büyük Türk devletidir. Bu büyük devletin kurucusu Timur'dur. TÎMÛR HAN; Türk-İslâm dünyâsının büyük hükümdarlarından. Târihin en büyük cihangirlerinden biridir. Ba ... Timur Kimdir, Sözleri ve Hayatı (11+ Söz) | SözKimin.com ... . Târihin en büyük cihangirlerinden biridir. Babası Moğol Barlas Aşireti reislerinden Emir Turgaya, annesi Tigin Hatundur. Timur, o sırada 25 yaşlarında idi. Cesur, zeki, bilgili bir Türk asilzadesi olan Timur, siyasî ve askerî dehasını gösterecek her fırsattan yararlanacak, kısa zamanda yükselecek ve cihangir olacaktı. ...en büyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarak kabul edilen Timur, sağ ayağı aksak kalacak şekilde darbe aldığından dolayı kendisine Farsça Timurlenk, Türkçe olarak ise Aksak Timur denilmekteydi. Timur böyle bir ortamda büyüdü. Girdiği bir çatışmada bacağından yara aldı ve bacağı aksamaya başladı. Bunun üzerine Tuğluk Timur Keş kentinin yönetimini Timur'a bırakmıştır. Keş şehri ve çevresi Tuğluk Timur tarafından Timur'a verildi. Bir süre sonra Tuğluk Timur, oğlu İlyas Hoca'yı Maveraünnehir'e han atayınca, Timur'u da onun emrine verdi. Babası Barlas kabilesi lideri Turgay olan Timur, 1336'da Semerkant yakınlarında Keş (Yeşil Şehir)'de doğmuştur. Timur'un ortaya çıktığı tarihlerde, Çağatay Hanlığı sarsıntı geçirmekte idi. Adını verdiği Büyük Timur İmparatorluğu'nun kurucusudur. Timur, sağ ayağı aksak kalacak şekilde darbe aldığından dolayı kendisine Farsça Timurlenk, Türkçe olarak ise Aksak Timur denilmekteydi. Timur 1336 yılında, Cengiz Han'ın oğlu Çağatay'ın yönetimindeki topraklarda dünyaya geldi. Timur'un 1360 yılına kadarki gençlik dönemiyle alakalı fazla bilgiye sahip değiliz. 1. Sağ Bacağının Yaralanması. Timur, Çağataylar ve Moğollar arasındaki çatışmalara katıldı, sık sık saf değiştirdi. Yararı dokunacağını ümit ettiği kimselerle akrabalık bağları kurdu. Gençlik yıllarında başıboş bir yaşam süren Timur, bir baskın sırasında aldığı yara nedeniyle bir ayağı sakat kaldığından Türk, İran ve Batı kaynaklarında "Aksak Timur", "Timurlenk" gibi lakaplarla anılır oldu. Timur 1336'da Keş'de doğdu. İran'a yönelen Timur, Maraga, Rey ve Isfahan üzerine yürüdü. 1389 yılında Altınordu devleti üzerine sefere çıkan Timur, iki kez zafer kazandı. da timur'un efsane ordusu delhi'ye girerek şehri darmadağan etmişti.timur bununla da yetinmemiş ve kuzeye giderken önüne çıkan herşeyi yakıp yıkmıştı.delhi'yi ele geçirdikten sonraki ay... Iranlıların Timur-leng, Türklerin Aksak Timur ve Avrupalıların Tamarlane diye andıkları büyük emir Timur'un doğum tarihi kaynakların hepsinde 9 Nisan 1336 Salı günü olarak verilmektedir. Büyük askerlik vasıflarını üzerinde taşıyan Timur Han, yedi senede İran'...