Kudret-Fiil İlişkisiİnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu Bağlamında e-Kitap


Kudret-Fiil İlişkisiİnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu Bağlamında - Seyithan Can pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-12-31
YAZAR: Seyithan Can
ISBN: 6059503631
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,96

AÇIKLAMA:

İslam düşüncesinde Allah’ın mutlak irade, kudret ve otoritesi ile insanın özgürlüğü arasındaki dengenin ne şekilde sağlanacağı hususu öteden beri tartışılagelen önemli konulardan birisi olmuştur. Çünkü Allah’ın sonsuz kudreti karşısında insan özgürlüğünü temellendirmek, dinî ve ahlaki sorumluluk açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Klasik kelâma bakıldığında konunun birçok yönden ele alınıp incelendiği görülür. Bu yönlerden biri de kudret-fiil ilişkisidir. Kudret-fiil ilişkisinin önemi, İslam düşüncesinde en çok tartışılan insanın özgürlüğü ve sorumluluğunu ele alan ‘kader’ konusuyla doğrudan bağlantılı olmasıdır. Yapıp ettiklerimiz, eğer ilahi takdirin zorunlu sevki ile meydana geliyorsa, seçme ve yapma kudretimiz ne anlama gelmektedir? Şayet bunlar, tamamıyla özgür irademiz ve kendi kudretimizle meydana geliyorsa o zaman Allah’ın her şeyi kuşatan mutlak irade ve kudreti nasıl açıklanacaktır?

...iil ilişkisi. 9786059503631 araştırma yayınları Seyithan Can ... KELÂM - ‪Yeni Kitap: ‬ ‪İnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu... | Facebook ... . Bu anlamıyla kudret-fiil ilişkisinin, insanın özgürlüğü ve sorumluluğu bağlamında araştırılması, kader düşüncesinin temellendirilmesi noktasın-da önem arz etmektedir. Özgürlük ve sorumluluk kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır kısaca açıklayalım. Özgürlük, insanların şahsi olarak hayatta yapmak istediklerini belli ölçülerde gerçekleştirmeleridir. Bu problemi insanın sorumluluğu bağlamında irdeleyen Kaderi ... Kudret-Fiil İlişkisi İnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu Bağlamında ... . Bu problemi insanın sorumluluğu bağlamında irdeleyen Kaderiyye yaptığı fiiller konusunda insanın irade ve İrade, Allah tarafından insana verilmiştir. Bu sebeple insan kendi eylemlerinden sorumludur. Fakat her insan aynı haklara sahip olduğu gibi her insan da aynı şekilde özgür olmaktadır. Peki insanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında ne tür bir ilişki vardır? Mu'tezile meseleyi İlahi adalet bağlamında ele alır adaletle bazen fiilin ve bazen failin kastedildiğini söyler. İnsanlar ihtiyari fiillerini Allah'ın kendilerine verdiği kudret ve iradeyle yaparlar. Kudret-Fiil İlişkisi (9786059503631). Marka : Seyithan Can. Allah'ın sonsuz kudreti karşısında insan özgürlüğünü temellendirmek, dinî ve ahlaki sorumluluk açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kudret-Fiil İlişkisi (İnsan Özgürlüğü Ve Sorumluluğu Bağlamında). Seyithan Can. 0.0/10. Alt başlık: İnsan Özgürlüğü Ve Sorumluluğu Bağlamında. Baskı tarihi: 31 Aralık 2019. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER 3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu İnsan, gücünün yetmediği, seçim yapabilme yetkisi olmayan konularda sorumlu değildir. Beytulhikme Int J Phil 9 (2) 2019 Doi: /beytulhikme.1494 Research Article: Ahlak Felsefesi Bağlamında Sorumluluk ve Özgürlük İlişkisi Relationship between Responsibility and Freedom in. 23.80 TL. Kudret-fiil ilişkisinin önemi, İslam düşüncesinde en çok tartışılan insanın özgürlüğü ve sorumluluğunu ele alan 'kader' konusuyla doğrudan bağlantılı olmasıdır. Kudret-Fiil İlişkisi İnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu Bağlamında. İslam düşüncesinde Allah'ın mutlak irade kudret ve otoritesi ile insanın özgürlüğü arasındaki dengenin ne şekilde sağlanacağı... İnancımıza göre insan, fiilleri Allah tarafından yaratılsa da, irade sahibi olan ve istediğ. İnsanın sorumluluğu hür bir iradeye; seçme ve seçtiğini yapma gücüne sahip olmasının bir sonucudur. Dolayısıyla insan fiillerinde, insanın rolü ve Allah'ın kudreti olmak üzere iki yön söz konusudur. Fiildeki bu ortaklık, ayrı ayrı şeylere sahip olan ve sorumluluğu ortadan k...