Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım) e-Kitap


Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım) - İbn Kayyım El-Cevziyye pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-09-25
YAZAR: İbn Kayyım El-Cevziyye
ISBN: 9755749198
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 10,29

AÇIKLAMA:

İbn Kayyım el-Cevziyye’nin Medâricu’s-sâlikîn beyne menâzili iyyâke na‘budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. Burada şunu belirtmemiz uygun olur ki, günümüzde akîde dinin temel rüknü olmasına rağmen Müslümanların kalbinden silinmeye yüz tutmuştur. İşte bu kitapta, İbn Kayyım el-Cevziyye, Kur’ân’a dayanarak imanın gerçek manalarını ve ibâdetin sağlam esaslarını açıklamaktadır. Zaten kitabın konusu da Kur’ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu’s-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. “Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” ayetini birtakım mertebelere ayırmış ve her bir mertebeyi izah ve tarif etmiştir. Muhabbet, havf, recâ, himmet... menzilleri gibi. Ayrıca İbn Kayyım, her bir mertebenin derecesini ve her mertebenin kendi içerisinde ihtivâ ettiği türleri de açıklamıştır. Aynı şekilde sahih akîdeyi destekleyen konular ve kıymetli açıklamaları da buna ilâve etmiştir. Yine İbn Kayyım kitabını gerekli bazı nükte ve hikmetli sözlerle de süslemiş, inanç ile ilgili olarak gerekli gördüğü yerlerde görüş ve fikirlerini de belirtmiştir. Eser bu yönleriyle Kur’an ve sünnete dayalı tasavvufun nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştur, diyebiliriz.

...m El-Cevziyye / İnsan Yayınları. Daha çok tasavvufa dışarıdan bir kriter yani tasavvufa tasavvuf dışından bir sınır getirme onu Kur'ani kıstaslara dayandırma çabasını dile getiren Selefi bir tasavvuf metnidir ... Medaricu's Salikin Kur'ani Tasavvufun Esasları 3 Cilt Takım ... . Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu's-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. Kargo. Fiyat. MEDARİCU'S SALİKİN Kur'ani Tasavvufun Esasları / 2.cilt. Medâricu's Sâlikîn 'Kur'anî Tasavvufun Esasları' (üç cilt takım). İnb Kayyım El Cevziyye. Satıcı. İbn Kayyim el-Cevziyye. İbn Kayyım ... Medaricu's Salikin Kur'ani Tasavvufun Esasları 3 Cilt Takım ... . Kargo. Fiyat. MEDARİCU'S SALİKİN Kur'ani Tasavvufun Esasları / 2.cilt. Medâricu's Sâlikîn 'Kur'anî Tasavvufun Esasları' (üç cilt takım). İnb Kayyım El Cevziyye. Satıcı. İbn Kayyim el-Cevziyye. İbn Kayyım el-Cevziyye'nin Medâricu's-Sâlikîn beyne menâzili iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. 78.38 TL. Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu's-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. 78 TL. Zaten kitabın konusu da Kur'ân ayetleri çevresinde dönüp dolaşır. Medâricu's-Sâlikîn adını verdiği bu kitabını üç ciltte son derece nefis ve açık bir üslûpla kaleme almıştır. Alış-Veriş Listeme Ekle. Medaricu's Salikin / Kur'ani Tasavvufun Esasları (3 Cilt Takım). Eser bu yönleriyle Kur'an ve sünnete dayalı tasavvufun nasıl olması...