Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar e-Kitap


Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar - Abdullah Çelik pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2020-01-31
YAZAR: Abdullah Çelik
ISBN: 6057990518
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 3,59

AÇIKLAMA:

Kültürel değerlerin en güçlü ve sağlıklı paylaşımı, kuşkusuz dil aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dil olgusu, diğer olgular gibi dinamik bir yapıya sahip olarak her zaman başka diller ve siyasal-toplumsal değişimlerden etkilenmiştir. Siyasi literatürde Ortadoğu olarak bilinen yaşadığımız coğrafyada bölgenin en güçlü kültürel, dinsel ve bilimsel gelişmeleri ifade eden diller Türkçe, Arapça ve Farsça olmuştur. Bu üç dil çeşitli tarihsel evrelerde birbirinden etkilenmiştir. Özellikle Arapça İslam dininin dili olarak hem Türkçeyi hem de Farsçayı daha çok etkilemiştir. Her ne kadar 20. yüzyılın başında ulus devletlerin kurulmasıyla birlikte söz konusu diller üzerinde bir arındırma politikası yürütülmüş olsa da fakat etkileşimlerin boyutunun derinliği nedeniyle bu politikaların çok da başarılı olduğu söylenemez. Çünkü günümüzde zikredilen her üç dilde birbirlerinden alınan unsurlar varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmada Osmanlı Türkçesinde yoğunlukla ve devamında günümüz Türkçesinde kullanılan Farsça unsurlar üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın temel dürtüsü Türk dili ve edebiyatı, tarih, sanat tarihi gibi sosyal bilimlerde Osmanlı Türkçesi dersi alan öğrencilere bir katkı sunmaktır. Osmanlı Türkçesi her ne kadar gramer ve söz dizimi olarak Türkçe olsa da kelime, sıfat, zarf, tamlama gibi unsurlar konusunda Arapça ve Farsçadan çok etkilendiği de bilindik bir gerçektir. Bu çalışma olabildiğince Farsça unsurları hem Farsça örnekler hem de Osmanlı Türkçesi örnekleriyle tanıtmak ve açıklamak üzerinde durmuştur. Gerek araştırmacılar gerekse öğrenciler dikkatlerini çalışmamızın eksik ya da gözden kaçan noktalarına yöneltmeleri yapıcı eleştirilerini tarafımıza ulaştırma zahmetine katlanmaları ileriki baskılarda daha olgun bir çalışmanın ortaya çıkmasına katkıda bulunacaktır.

...ğıyla gerçekleşmektedir. Dil olgusu. ... Osmanlıca İmla Kitabı Arapça ve Farsça Unsurlar : : Hayrat ... .. 00:20 Osmanlıca'da Arapça Unsurlar 24:15 A.Arapça kelimelerin yapısı 29:00 a. Asli harfler 43:45 b. Zâid harfler. Osmanlı Türkçesinde Kullanılan Bazı Farsça Fiiller ve Emir Gövdeleri. Fiil Emir Gövdesi. Farsça Yapılı İsim ve Sıfat Tamlamaları. Farsça tamlamada tamlanan unsur başta bulunur. 3. Osmanlı Türkçesine Arapçadan Geçen Unsurlar Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu. Osm ... Osmanlı Türkçesinde Farsça Unsurlar İçerik | Anadolu Üniversitesi ... . Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu. Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça sıfatlar hakkında bilgi sahibi olabilecek, işaret sıfatları ve... Genel Müzikoloji Anabilim Dalı. Dersler - AKTS Kredileri. Osmanlı Türkçesinde Farsça Un...