Türkçülüğün Esasları e-Kitap


Türkçülüğün Esasları - Ziya Gökalp pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-05-03
YAZAR: Ziya Gökalp
ISBN: 6057648341
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 8,52

AÇIKLAMA:

Modernleşme ve uluslaşma tarihimizin klasikleşmiş bir metni olarak milliyetçilik külliyâtının parıldayan tacdârı Türkçülüğün Esasları, Ankara’daki Matbuat ve İstihbârât Matbaası’nda Türk Ocaklılara armağan olmak üzere neşredildiği günden bu yana, özgün eski yazılı metninin tıpkıbasımını ve onun Latin harflerine aktarılmış bakışımlı çevirisini içeren bez ciltli ve mûtena bir baskıyla ilk defa okurun karşısına çıkıyor. Kitap, hem bir koleksiyon öznesi olarak hem Osmanlıcasını geliştirmek isteyen okura muavenet etmek üzere, Historia Yayınları’nın Bilingual dizisinde neşredilecek prestijli işlerin de öncüsüdür. Uriel Heydin tâbiriyle, “Türk uygarlığının ileri kalesi Diyarbekir”de doğan Gökalp, pek çok konuda ardılları tarafından eleştirilmesine rağmen bugün hâlâ yeniden okunmak ve değerlendirilmek yoluyla Türk düşünce hayâtına katkı sunabilecek keyfiyette bir düşünürümüzdür. Geleceği inşâ etmek için, milli bir gelecek kurmak konusunda pişdâr olan bu büyük adama dönmekte her zaman fayda hasıl olacaktır. Yahya Kemal’in dediği gibi; “Diyarbekir’in bir harika olan bu oğlu konuştuğu zaman istikbâlin muhayyel bünyânını kuran dev gibi bir mimara benzerdi ilk Müslümanlar gibi mütedeyyin, ilk Türkler gibi bâni idi; mâziye arkasını çevirmis sâbit bir bakışla yalnız istikbâle bakardı.”

...rkçülüğün Esas-lart'nm özel bir yeri ve önemi vardır ... Türkçülüğün Esasları - Ziya Gökalp E-Kitap İndir - kitapindirr.org ... . Türkçülüğün Esasları, Türk milliyetçiliğinin sistem kuru- cusu olan Ziya Gökalp'ın en olgun eseridir. Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp'in 1923 yılında yayımladığı, Türk milliyetçiliğinin tüm fikir ve tekliflerini bir sistem bütünlüğü içinde ortaya koyan... Türklüğün Esasları, Ziya Gökalp'in 1923 yılında yazdığı kitap. Her kavmin, ilk önce, yalnız millî kültürü vardır. ... Türkçülüğün Esasları Özet - Ziya Gökalp ... . Her kavmin, ilk önce, yalnız millî kültürü vardır. Bir kavim, kültür bakımından yükseldikçe siyasetçe de yükselerek kuvvetli bir devlet vücuda... Atatürk'ün fikirlerimin babası dediği Ziya Gökalp tarafından yazıldı. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı kitabıyla Türkçülük düşüncesini sistemleştirmiş, kullanılabilir bir araç haline getirmiştir. O halde, Türkçülüğün özünü anlamak için, millet adı verilen topluluğun tanımını bilmek gerekir. Millet hakkındaki çeşitli görüşleri inceleyelim. 1) Irkı esas alan Türkçülere göre millet, ırk demektir. Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp'in uzun araştırmalar ve ince... We'd love your help. Let us know what's wrong with this preview of Türkçülüğün Esasları by Ziya Gökalp. Türkçülüğün esasları - Ziya Gökalp. Bağlantıyı al. Kitap Gökalp'in kısa biyografisiyle başlıyor. Eser, Türkçülüğün Niteliği ve Türkçülüğün gündemi başlıkları altında iki kısma ayrılıyor. Türkçe öğretmenliği 2-A. Türkçülüğün esaslar. Nazarı kısım, Türkçülüğün mahiyetini tetkik etmiş; Ameli kısım, Türkçülüğün programını tespit etmeye çalışmıştır. Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp'in 1923 yılında yayımladığı, Türk milliyetçiliğinin tüm fikir ve tekliflerini bir sistem bütünlüğü içinde ortaya koyan... Read story Türkçülüğün Esasları by OguzTURK3 (Oguz TURK) with 165 reads. türk, gökalp, atsiz. Türkçülüğün Esasları Ziya Gökalp Ankara-Matbûât ve İstihbârât Ma... Türk milliyetçiliğinin babası olarak bilinen Mehmet Ziya Gökalp (23 Mart 1876 - 25 Ekim 1924), Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini önemli ölçüde etkileyen toplumbilimci, yazar, şair ve siyasetçidir. TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI. Türkçülüğün Esasları, ölümünden hemen önce kitaplaşan en sön ve en önemli eseri; Türkiye Cumhuriyeti'ne temel olacak felsefe ve eylem değerlerinin programı. Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp'ın uzun araştırmalar ve incelemelere dayanan çalışmalarının sonucu olarak ümmet kültüründen millet kültürüne geçişte ortaya koyduğu ve bilimsel esaslara dayalı... 9.92 TL. Toplumsal sorunları açıklamak ve bu sorunlara çözümler getirmek iddiasıyla Batı'da gelişen bir bilim olarak sosyolojiye o dönem türlü sorunlarla karşı karşıya kalan Osmanlı Devleti içerisindeki......