Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü e-Kitap


Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü - Celil Bozkurt pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-06-18
YAZAR: Celil Bozkurt
ISBN: 6058070615
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 12,54

AÇIKLAMA:

Bu kitap, Filistin-Suriye Cephesi’nde Mersinli Cemal Paşa’nın yaveri olarak görev yapan Yüzbaşı Cevat Rifat Beyin Tasvir-i Efkar gazetesinde 23 Kasım-17 Aralık 1918’de yayımlanan “Suriye Hezimeti Feci’ası ve Sebebleri” adlı tefrikayı konu almaktadır. Kitap, iki bölüm ve bir tefrikadan oluşmaktadır. Birinci bölümde, Cevat Rifat Beyle Mustafa Kemal Paşaarasında patlak veren polemiğin ayrıntılı hikayesine yer verilmiştir. Bu bölümde tarafların açıklamaları olduğu gibi verilerek okuyucuya kendi yargısını oluşturma fırsatı sağlanmıştır. İkinci bölümde, Türk ordusunun Mısır, Hicaz ve Filistin-Suriye Cephelerinde verdiği mücadeleye yer verilmiştir. Böylelikle, okuyucunun tefrikada verilen bilgileri anlama ve yorumlama imkanı güçlendirilmiştir. Üçüncü Bölümde Cevat Rifat Beyin sözü edilen tefrikası, müellifinin kaleminden olduğu gibi yer almıştır. Metinde anlaşılması güç bazı kelimelerin köşeli parantez içinde günümüz anlamları verilmiştir. Kitabın sonuna, tefrikanın Osmanlıca aslını gösteren bölüm fotoğrafları ilave edilmiştir.

...misyenlerce kaleme alınan 1. Dünya Savaşı tarihi kitaplarında Filistin-Suriye cephesi hezimetinin ve faillerinin üzeri titizlikle örtülmüş ... Filistin Cephesi'ndeki Hain M. Kemal Atatürk mü? - Belgelerle Gerçek... ... ...ATASE Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi, cild 4, Klasör 2, Sina-Filistin Cephesi, Kroki 55. [11] Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı'nın Çöküşü, Timaş Yayınları, Istanbul 2014, sayfa 76. Celil Bozkurt. Bu kitap, Filistin-Suriye Cephesi'nde Mersinli Cemal Paşa'nın yaveri olarak görev yapan Yüzbaşı Cevat Rifat Beyin Tasvir-i Efkar gazetesinde 23 Kasım-17 Aralık 1918'de yayımlanan "Suriye... ...ÖZET I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin kaderini belirleyen Filistin-Suriye Cephesi, büyük devletlerin. Anahtar Kelimeler: I. Dün ... Filistin-Suriye Cephesinde Neden Kaybettik? - Tarih ve Fikir Haberleri ... ... ...ÖZET I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin kaderini belirleyen Filistin-Suriye Cephesi, büyük devletlerin. Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, NİLİ, Yahudiler, Casusluk, İstihbarat, Filistin * Yrd. ...ATASE Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi, cild 4, Klasör 2, Sina-Filistin Cephesi, Kroki 55. [11] Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı'nın Çöküşü, Timaş Yayınları, Istanbul 2014, sayfa 76. 1. dünya savaşı ve osmanlının savaştığı cepheler. Filistin - suriye cephesi. Nedenler: 1. İngiltere'nin Osmanlı Devletinin Ortadoğudaki varlığına son vermek istemesi. İkinci bölümde, Türk ordusunun Mısır, Hicaz ve Filistin-Suriye Cephelerinde verdiği mücadeleye yer verilmiştir. Ürün Sepetinize Eklendi! Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin-Suriye Cephesinin Çöküşü. "Birinci Dünya Sava...