Hz. Sa‘d b. Ebi Vakkas / Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi 7 e-Kitap


Hz. Sa‘d b. Ebi Vakkas / Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi 7 - Mustafa M. Özkan pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-12-18
YAZAR: Mustafa M. Özkan
ISBN: 9754739251
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 4,11

AÇIKLAMA:

Sahabeyi tanımak, Hz. Peygamber’i, yaşantısını, mücadelesini, tebliğini, davasını, yöntemini, sünnetini, kendisinden sonraki hâdiseleri, fetihleri ve hatta Mekke’yi Medine’yi tanımak demektir. Bu nedenle Hz. Peygamber’in arkadaşlarının hayatını okumak, klasik anlamda biyografi okumaktan çok daha öte bir içeriğe sahiptir. Nitekim Allah, Ahzap suresi 21. ayette inananlar için Elçisi’ni ''en güzel örnek'' olarak gösterirken ilk muhatapları bu ilahî tavsiyenin âdeta sağlaması olmuşlar; onun (sas) rehberliğinde “insanlar için çıkartılmış iyiliği emreden kötülüğü yasaklayan en hayırlı topluluk” haline gelmişlerdir. “Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi” Projesinin arka planında yatan temel amaç da ülkemiz insanına Peygamberimizin arkadaşlarının hayatlarını, modelliklerini akademik veya güncel tartışmalardan uzak, sade, ilk kaynaklara dayalı, sahih bilgiler üzerine kurulmuş kitaplarla tanıtmaktır. Bunun için de kitapların hacimleri ve içerikleri sınırlı tutulmuş, anlaşılır bir dil kullanmaya ayrıca özen gösterilmiştir.

... mücadelesini, tebliğini, davasını, yöntemini ... Hz. Sa'd B. Ebî Vakkas; ( Peygamberimizin İzinde 40...) ... ... Sa'd b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b. Abdi Menaf b. Zühre. Mekke kervanının yolunu kesmek için otuz kişiden oluşan Hz. karşılaştığında ilk oku Sad b. Ebi Vakkas (r.a) atarak çatışmayı başlatmıştı. 7.80 TL. "Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi" Projesinin arka planında yatan temel amaç da ülkemiz insanına Peygamberimizin arkadaşlarının hayatlarını, modelliklerini akademik veya güncel... Bu nedenle Hz. Peygamber'in arkadaşlarının ... Hz. Sa'd B. Ebi Vakkas / Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi 7 ... ... Bu nedenle Hz. Peygamber'in arkadaşlarının hayatını okumak, kl...devamı. Hz. Sad Bin Ebi Vakkas Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi 7. Satışta. Satış Fiyatı:12.00 TL. Sad Bin Ebi Vakkas yorumları ve incelemeleri, kitaptan alıntılar ve sözleri, kitabı okuyanlar ve Hz. Yazar: Mustafa Özkan. Alt başlık: Peygamberimiz'in İzinde 40 Sahabi-7. 7.80 TL. "Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi" Projesinin arka planında yatan temel amaç da ülkemiz insanına Peygamberimizin arkadaşlarının hayatlarını, modelliklerini akademik veya güncel... 297.60 TL. Zübeyr bin Avvam - Peygamberimiz'in İzinde 40 Sahabi/6. Hz. Sad Bin Ebi Vakkas - Peygamberimiz'in İzinde 40 Sahabi/7. Ebû İshâk Sa'd b. Ebî Vakkās Mâlik b. Vüheyb (Üheyb/Vehb) el-Kureşî ez-Zührî (ö. 55/675). Aşere-i mübeşşereden olan sahâbî, kumandan. Daha sonra Hz. Peygamber ile bütün gazvelere katıldı. Bu nedenle Hz. Peygamber'in arkadaşlarının hayatını okumak, klasik anlamda biyogr. "Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi" Projesinin arka planında yatan temel amaç da ülkemiz insanına... "Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi" Projesinin arka planında yatan temel amaç da ülkemiz insanına Peygamberimizin arkadaşlarının Hz. Sa'd b. Ebi Vakkas ( Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi/7 ). Sa'd b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b. Abdi Menaf b. Zühre. Kureyş kervanıyla karşılaştığında ilk oku Sad b. Ebi Vakkas (r.a) atarak çatışmayı başlatmıştı. 2009-10-06 07:40 - Üsdül-gâbe. 8.40 TL. "Peygamberimizin İzinde 40 Sahabi" Projesinin arka planında yatan temel amaç da ülkemiz insanına Peygamberimizin arkadaşlarının hayatlarını, modelliklerini akademik veya güncel... Sad B.Ebi Vakkas, Ebu Zerr-i Gıfari, Habbab B. Eret'in İslam'a Girmeleri. Aynı zamanda son derece cömert olan Hz. Sa'd b. Ebî Vakkas, Cennet'le müjdelenen 10 sahabîden biridir. . 1) Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Sa'd b. Ebî Vakkâs (r.anh) miladi kaç yılında, nerede doğmuştur? CEVAP: Mus'ab b Umeyr veya Sad b Muaz ile. (r.anhüm). 9) Hz. Sa'd b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b. Abdi Menaf b. Zühre. ilk oku Sad b. Ebi Vakkas (r.a) atarak çatışmayı başlatmıştı. Sa'd (r.a), hakkında âyet nazil olan sahabilerden biri olma şerefine de sahiptir....