Yedi Meş'ale e-Kitap


Yedi Meş'ale - Mehmet Can Doğan pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2012-01-01
YAZAR: Mehmet Can Doğan
ISBN: 9752676305
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 6,51

AÇIKLAMA:

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin poetik görüşler içeren bir "Mukaddime" ile çıkmış ilk ortak kitabı Yedi Meş'ale'dir. 1928'in ilk aylarında yayımlanan kitapta, yedi gencin ürünleri yer almaktadır. Bu yedi genç; Sabri Esad, Cevdet Kudret, Yaşar Nabi, Vasfi Mahir, Muammer Lütfi, Ziya Osman ve Kenan Hulusi'dir.Yedi Meş'ale, şiire heves etmiş yedi gencin ortak kitabıdır. Bu kitap, edebiyat dünyasında ilgiyle karşılanmıştır. "Mukaddime"de ileri sürülen görüşler, kitabın algılanışını büyük oranda belirlemiştir.Yedi Meş'ale kitabını yedi gencin "Mukaddime"deki vaadleri popülerleştirmiştir. Dönemin edebiyat ortamındaki hantallık ve tekdüzelik, heyecanın belirginleştirdiği vaadin konuşulmasını hazırlamıştır.Kitaba gösterilen ilgi, onun üzerinden şiirin tıkanan damarını açma olarak yorumlanabilir.Yedi Meş'ale yeni bir edebiyat hareketini haber veren bir kitap değil, dönemsel bir olgudur ve önemini de buradan alır. Bu, kitapta şiirleri bulunan şairlerin başlangıç noktalarını göz ardı etme anlamı taşımaz.Yedi Meş'ale, içinde metinleri yer alan her bir genç için de temel referans değeri bulunan bir eserdir.Çıkışındaki heyecanı yitirse de dönemsel önemi daha da belirginleşenYedi Meş'ale, Mehmet Can Doğan'ın özenli çalış­masıyla seksen dörtyıl sonra okurla buluşuyor.

...dur. "Yedi Meşale" isimli kitapta şiir ve yazılarını toplayan topluluk 1928'de ortaya çıktı ... Yedi Meşaleciler | Bilgi Gündem ... . 1. CEVDET KUDRET SOLOK= -Birinci Perde -Havada Bulut Yok - Tersine Akan Nehir. 2. KENAN HULUSİ KORAY= -Bir Yudum Su -Bir Otelde Yedi Kişi -Bahar Hikayeleri. Bu kitap topluluğu oluşturan altısı şair bir tanesi de hikâyeci olan yedi yazara ayrılan yedi bölümden ve kitabın başında bulunan bir önsözden ibarettir. Kitapta yer alan bölümler ve yazarları şu şekildedir Yedi Meşaleciler adını da Yedi Meşa ... 1 Dakikada YEDİ MEŞALECİLER (Şifreleme Yöntemi) - YouTube ... . Kitapta yer alan bölümler ve yazarları şu şekildedir Yedi Meşaleciler adını da Yedi Meşale dergisinden almışlardır. 1928 yılında yayımlamaya başladıkları Yedi Meşale adlı ortak kitapta oluşturdukları metinleri bir araya getirmişlerdir. 3. " Yedi Meşale" adında ortak bir şiir dergisi çıkararak, Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalışmışlardır. 4. İlkelerini samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıkladılar. 1928 yılında Yedi Meşale adlı dergide şiir ve yazılarını yayımlamışlardır. Yedi Meşale dergisinden adın almıştır. Beş hececilere tepki olarak ortaya çıkmıştır. *Yedi Meşale adlı kitap 1928 yılı Nisan ayında yayımlanır. *Kitap, kitabın başında bulunan bir önsöz ve topluluğu oluşturan altısı şair bir tanesi de hikâyeci olan yedi yazara ait yedi bölümden ibarettir. Yedi meşaleciler topluluğunun şiir anlayışı, özellikleri ve temsilcileri. 1928 yılında ortaya çıkan bu topluluk, şiir ve yazılarını da "Yedi Meşale" adlı kitapta toplamışlardır. "Yedi Meşaleciler" adını almalarının nedeni...