Delailü'l Hayrat / Salavatı Şerifeler e-Kitap


Delailü'l Hayrat / Salavatı Şerifeler - Süleyman Cezuli pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2011-06-01
YAZAR: Süleyman Cezuli
ISBN:
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 9,41

AÇIKLAMA:

Muhammed Cezûlî birisinde şahit olduğu bir keramet üzerine sordu:-Sen bu kerâmete hangi amelin sebebiyle nâil oldun?" dedi.-Resûlullah (sav) e salavât-ı şerefeyi çok getirmekle ve salavat okumaya devâm ederek kavuştum, diye cevap verdi.-Devâm ettiğiniz bu salevât-ı şerîfe hangisidir? Diye sordu. Ancak cevap alamadı.-Salavât-ı Şerifeleri topla, onların içinde varsa, "Vardır" diye haber veririm." dedi.Bunun üzerine Muhammed Cezûlî, birçok kitaplarda bulunan salevât-ı şerîfeleri topladı ve bir kitap yazdı. Bu kitabı okuduğu zaman içinde birkaç yerde vardır." dedikten sonra: "Bu kitabı okumaya devâm edenin, Allah Teâlâ’nın rahmetine kavuşacağında şüphe yoktur." dedi.Muhammed Cezûlî bu eserine; Hayırlara deliller ve nûrların doğuşu mânâsına gelen Delâil-ül-Hayrât ve Meşârık-ul-Envâr ismini verdi.

... 1-2. Üç Özellikli Delailü'l Hayrat Salavat-ı Şerifeler Kitabı ... Muhammed Zühdü Bilgi Hattı _ Manisa İl İlçe ve Köyleri Dayanışma... ... . Daha bunun gibi ufak risaleler ve büyük kitaplar çoktur. "Delail-i Hayrat" eskiden Kuran-ı Kerim'den sonra her müslümanın evinde bulunurdu. "Bir salavat-ı şerife vardır. DELÂİLÜ'l-HAYRÂT - (Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî) Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465) tarafından derlenen İslam Aleminde okunan Salâvatları... Abdullah Muhammed Bin Süleyman El-Cezuli. Delailü'l Hayrat Sala ... Delailül Hayrat SALAVAT I ŞERİFELER Kitabı ... ... Abdullah Muhammed Bin Süleyman El-Cezuli. Delailü'l Hayrat Salavat-ı Şerifler Satır Arası Türkçe Okunuş ve Meali Arapça Metni Bilgisayar Hatlı Kolay Okunuşlu Göklerin ve... İade Koşulları. Tüm Satıcılar. Delailül Hayrat Salavatı Şerifler Açıklamalı Türkçe Okunuşlu - Abdullah Muhammed Bin Süleyman El-Cezuli. ...ederek bu kitaba, Delâilü'l-Hayrât ve Şevâriku'l-Envâr fi Zikri's-Salât ale'n-Nebiyyi'l-Muhtâr (Seçilmiş Peygamber'e okunacak ve hayırlara sevkeden nurların kaynağı olan salavat-ı Şerifeler ) adını verdim. Abdullah Muhammed Bin Süleyman El-Cezuli. Delailü'l Hayrat Salavatı Şerifler Arapça Metin ve Türkçe Mealli Bilgisayar Hatlı ve Sayfa Tutarlı Göklerin ve yerin maliki Yüce Yaratan... Delailül hayrat salavatı şerifeler. 45:35. Dela...