Bayramiye Tarikatı MenakıbıHacı Bayram Veli ve Halifeleri e-Kitap


Bayramiye Tarikatı MenakıbıHacı Bayram Veli ve Halifeleri - Zehra Hamarat pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2015-02-02
YAZAR: Zehra Hamarat
ISBN: 9789759955588
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 11,60

AÇIKLAMA:

Hacı Bayram Veli ve Bayramiye Tarikatı Hakkında İlk Kez Yayınlanan Bir Kaynak Eser…Menakıpnameler sadece veliler, dervişler ve onların bağlı bulunduğu tarikat hakkında bilgi vermekle kalmaz; aynı zamanda dönemin insanlarının algısı, değerleri, yaşam şartları ve kültürü gibipek çok konuda da önemli bilgiler ihtiva eder.Bu çalışmaya konu olan menakıpname, daha önce dikkat çekmemiş ve hakkında herhangi birneşir yapılmamıştır. Bununla birlikte Bayramiye tarikatı başta olmak üzere, ilgili çalışma sahalarına yeni isim ve verilerle katkı sağlayacak orijinal bir kaynak eser niteliğindedir.Eserde Hacı Bayram Veli ve halifeleri; Akşemseddin, Şeyh İbrahim, Şeyh Kasım Efendi, Şeyhİsa Efendi, Şeyh Hüsam Efendi, Şeyh Bahri Efendi, Şeyh Ali Efendi, Fâtıma-i Menemeniyye’ninmenkıbeleri yer almaktadır.Menakıpnamede kadın bir şeyhe yer verilmesi ve onun diğer bir kadın veli Rabia-i Adeviyye ilemukayese edilip üstünlüğünün ortaya koyulmaya çalışılması ilgi çekicidir

...Bedreddin Menâkıbı (nşr. Hacı Bayram Veli tarafından kurulan, sessiz zikri esas alan Nakşilik ile sesli zikri alan Halvetiliğin birleştirilmesinden oluştuğu kabul edilen tarikat ... BAYRAMİYE, BAYRAMİLİK | Sorularla İslamiyet ... . La ilahe illallah ibaresi Bayramilerin zikir sözü idi. Zehra Hamarat. Hacı Bayram Veli ve Bayramiye Tarikatı Hakkında İlk Kez Yayınlanan Bir Kaynak Eser… Menakıpnameler sadece veliler... Somuncu Baba Hzi'nin halifesi Hacı Bayramı Veli Hz'nin hayatı, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi ve Ankara Hacı Bayram Camii hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Bayramiyye Tarikatı ve Halifeleri. BAYRAMİYE, BAYRAMİLİK. Hacı Bayram Velî tarafından XIV. asrın sonları ile XV. asrın başlarında kurulan ve önemli bir yere sahip tarîkatla ... Bayramiye tarikatı menakıbı; hacı bayram veli ve... ... . Bayramiyye Tarikatı ve Halifeleri. BAYRAMİYE, BAYRAMİLİK. Hacı Bayram Velî tarafından XIV. asrın sonları ile XV. asrın başlarında kurulan ve önemli bir yere sahip tarîkatlardan biri. Adını Hacı Bayram Velî (833/1429)'den almıştır. BAYRAMİYE TARİKATI MENAKIBI - HACI BAYRAM VELİ VE HALİFELERİ kitabı hakkında bilgileri içeren kitap satış sayfası. kitapları ve DERGAH YAYINLARI 2015 baskısı kitaplar ile ikinci el ve yeni 7... Hacı Bayram Veli ve Bayramiye Tarikatı Hakkında İlk Kez Yayınlanan Bir Kaynak Eser… Menakıpnameler sadece veliler, dervişler ve onların bağlı bulunduğu tarikat hakkında bilgi ver-mekle... ...İlçe Halk Kütüphanesi Denizli Pamukkale Akköy Şehit Veli Öztürk İlçe Halk Kütüphanesi Denizli. ve halifeleri : El-Hacı Bayram Sultan, Akşemseddin, Şeyh İbrahim, Şeyh Kasım Efend...