İnsan-ı Kamil e-Kitap


İnsan-ı Kamil - Kul Urgani pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2015-04-09
YAZAR: Kul Urgani
ISBN: 6056487569
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 9,88

AÇIKLAMA:

İnsan, melekut âleminin acayipliklerini olduğu kadar ceberrut âleminin de mânâ ve hakikatlerini içeren bir nüshadır. O ilahi güzellikleri şaşılacak sanatları içeren bir kitap; ruhanî ve cismanî, semavî ve arzî, dünyevî ve uhrevî âlemlerin özetini kuşatan şaşılacak bir şehirdir. Gerçi âlem de ilahi suret üzere yaratılmıştır; ancak insan bizzat amaçlanan varlık oldu. Ondan başkaları aynı cemü’l-kemalâtâ sahip değildir. Ondan başkaları her biri bir mertebeye kadar bir kemâlât taşıyor ise de insan, tanrının bizzat kendini taşır. Emanetin insandan başkası tarafından taşınmamasının önemi de budur.O Allah, suretini âdeme özgü kılmıştır. İlahi sureti ona tahsis edip Resul’ün dilinden Allah ü teala Âdem’i kendi sureti üzere yarattı, dedi. Bir başka ifadeyle de Rahman sureti üzere yarattı, dedi ve Allah, âdemi, âlemle kastedilen şeyin ta kendisi kıldı.Bizim vaktin halifesi, imamı dediğimiz; bu âdem sırrını taşıyan kişidir. Öyle ki kime ki bu verilmiştir, ona âlemde hükmetme ve tasarruf gücü verilmiştir. Âlemde kendisine hilafetin bağışlandığı varis-i nebi, velayet nuru sahibi ve İmam Ali’nin, Resul’ün vasisi gibi yahut Harun’un Musa’ya yahut Süleyman’ın Davut’a veyahut da Yusuf’un Yakup’a varis oluşu gibidir.Bunları söylüyoruz, ta ki yalancı ve dava sahibi kimse olmasın. 

...maz. Sufilerin anlayışına göre her insan, insan-ı kamil olabilmek için bazı kabiliyetler taşır… İnsan-ı kamil, Allah'ın her mertebedeki tecellilerine mazhar olan insan anlamında tasavvuf terimidir ... İnsan-ı Kamil Hakkında Seyyahin Tarafından Yazılan Gönderiler ... . İnsân-ı kâmil kavramı tasavvuf literatürüne Muhyiddin İbnü'l-Arabî tarafından yerleştirilmiştir. Öte yandan varlık mertebelerinin sonuncusu da mertebe-i insân-ı kâmildir. İnsân-ı kâmil Hak ile halk arasında bir köprü vazifesi görür. Gerçek insân-ı kâmil olan Hz. Bütün Hak dostları da Hak aşkıyla yanarak kemâle ermiş yüksek ruhlardır. İnsanı kamil olmanı ... Tasavvufî Bir Kavram Olarak İnsan-ı Kâmil - İsa Çelik ... . İnsân-ı kâmil Hak ile halk arasında bir köprü vazifesi görür. Gerçek insân-ı kâmil olan Hz. Bütün Hak dostları da Hak aşkıyla yanarak kemâle ermiş yüksek ruhlardır. İnsanı kamil olmanın yolları nelerdir? İnsanı kamil olmak için 3 merhale. İnsan-ı kamil (olgun insan). Konuyu daha rahat anlatabilmek için bir benzetme yapalım. İnsan için burada bahsedilen toprak Kesinlikle İNSAN-I...