Kelile ve Dimne e-Kitap


Kelile ve Dimne - Beydeba pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2018-06-02
YAZAR: Beydeba
ISBN: 6052223345
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 11,3

AÇIKLAMA:

Kelile ve Dimne tarih boyunca en çok okunan,çevrilenveuyarlamasıyapılanen önemlisiyaset/edebiyatklasikleriarasındadır.İbnü’lMukaffa’yıanlamakiçinonun politik dilini doğru kavramak ve yorumlamak gerekir.O,çağındakiaydınlararasındabilinensembolikanlatımlarabaşvurmaktan çekinmemiş;sözgelimi,rüyayorumunda kullanılan ve özel anlamlar ifade eden pek çok kelimeyi ve kavramı siyasal edebiyatta da kullanmıştır. Machiavelli’nin bazı öneri ve benzetmelerininşaşırtıcıbirşekildeKelile ve Dimne’deki ifadeleri andırması da İbnü’l Mukaffa’yı ilginç kılan bir özelliktir.

...en biridir. Yazıldığı bin üç yüz yıldan beri klasik değerinden hiçbir şey yitirmemiştir ... PDF Kelile ve Dimne ... . Kelile ve Dimne Özet. Kitabı okurken hissettiğim duyguları anlatarak başlamak istiyorum. Beydeba'nın Kelile ve Dimne adlı eseri üç kez bıraktıktan sonra bitirebildim. Kelile ve dimne. 1)Aslan ve Öküz. Hint hükümdarı birgün Beydaba'ya şöyle der KİTABIN ADI:Kelile ve Dimne KITABIN YAZARI:Beydeba. YAYIN EVİ:Kitapzamanı. On altı bölümden (bab) oluşan Kelîle ve Dimne tercümesinin 1490 da ... Kelile ile Dimne - YouTube ... . YAYIN EVİ:Kitapzamanı. On altı bölümden (bab) oluşan Kelîle ve Dimne tercümesinin 1490 da yazılan ve bir de zeyli bulunan nüshasından[3]ilk defa söz eden kişi Bursalı Mehmed Tahir olmuştur. Ve günler, belkide gaftalar boyu süren söyleşiler sonunda yüzlerce öykü çıkar ortaya. O gün bugündür Kelile ve Dimne, yani fabl türünün en başarılı örneklerinden biri, bilgiye tutkun insanların elindedir. Beydebâ ve Kelile ve Dimne. 15. yüzyıl Pers el yazması Kelile ve Dimne'den M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınan Kelile ve Dimne fabl tarzında hikayeler... ...bu beş bölüme Hint, Arap ve Fars'tan yeni bölümler eklenerek zaman içerisinde Kelile ve Dimne'ye dönüştü. Çincede Avadanas, Süryanice ve Arapça versiyonlarında Kelile ve Dimne adı ile de anılır. Kelile ve Dimne, Hintli bir düşünür olan Beydaba'nın bir eseridir. Kitabın kahramanlan olan iki çakaldan biri olan Kelile, açık sözlülüğün ve doğruluğun; Dimne ise yalancılığın ve ikiyüzlülüğün simgesidir. 15. yüzyıl Pers el yazması Kelile ve Dimne'den. Kelile ve Dimne M.Ö. 1 yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınmış fabl tarzında hikâyeler barındıran bir hikâye kitabıdır. Eser Adı: Kelile ve Dimne Yazar :Beydabâ -İbnü'l-Mükaffa Tür : Yayınevi: Şule Yayınları Sayfa : 307 Ek özellik: Meb 100 Temel Eser , Doğu Klasikleri. Batı dillerine olan tercümeleri bu son Farsça çeviriden yapılmıştır. Edebi otoritelerce, Ezop ve La Fontaine fabllarının, Kelile ve Dimne`den ilham alınarak yazıldığı öne sürülür. Kelile ve Dimne; tahminen iki bin yıl önce Hintli bilge Beydeba tarafından Debşelam Şah'a armağan olarak yazılmış hikmetli öykülerin yer aldığı eserdir. 10 Faruk Duman KELİLE VE DİMNE oluyor, bunu Aslan ile Öküz masalını okuyunca göreceksiniz. Faruk Duman KELİLE VE DİMNE Bu arada, bataklığa saplanıp kalan Şetrebe, kurtulmuş oradan. Batı dillerine olan tercümeleri bu son Farsça çeviriden yapılmıştır. Edebi otoritelerce, Ezop ve La Fontaine fabllarının, Kelile ve Dimne`den ilham alınarak yazıldığı öne sürülür....