Kelile ve Dimne e-Kitap


Kelile ve Dimne - Beydeba pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2018-06-02
YAZAR: Beydeba
ISBN: 6052223345
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 11,29

AÇIKLAMA:

Kelile ve Dimne tarih boyunca en çok okunan,çevrilenveuyarlamasıyapılanen önemlisiyaset/edebiyatklasikleriarasındadır.İbnü’lMukaffa’yıanlamakiçinonun politik dilini doğru kavramak ve yorumlamak gerekir.O,çağındakiaydınlararasındabilinensembolikanlatımlarabaşvurmaktan çekinmemiş;sözgelimi,rüyayorumunda kullanılan ve özel anlamlar ifade eden pek çok kelimeyi ve kavramı siyasal edebiyatta da kullanmıştır. Machiavelli’nin bazı öneri ve benzetmelerininşaşırtıcıbirşekildeKelile ve Dimne’deki ifadeleri andırması da İbnü’l Mukaffa’yı ilginç kılan bir özelliktir.

...-ı Kelîle ve Dimne [nşr. Abdülazîm-i Karîb], Tahran 1316 hş ... PDF Kelile ve Dimne ... . Merhaba bu yazımızda Kelile ve Dimne nedir hakkında kısa bilgi vereceğiz. Adını "doğruluğun ve dürüstlüğün simgesi" olan Kelile ile "yanlışın ve yalanın simgesi" Dimne'nin hikayesinden almıştır. Kelile ile Dimne. Siyah Martı. ...olaylar kelile ve dimne adlı iki çakal etrafında gelişir. bunlardan biri iyi ve bilge çakal (sanırım kelile idi bu), diğeri ise kurnaz ve çıkarcı kötüniyetli bir çakaldı (haliyle bu da dimne oluyor). Kelile ve Dimne, MÖ 1. yüzyıl civarında yaşadığı düşü ... Kelile ile Dimne - YouTube ... . Kelile ve Dimne, MÖ 1. yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Hint Beydeba tarafından kaleme alınmış, Sanskritçe orijinal adı Pança-Tantra (Beş İlke) olan... Kelile ve Dimne'yi Hint hükümdarlarından Debşelem Şah için kaleme almıştır. Kelile ve Dimne'Nin ilk hali kaybolduktan sonra M.S. 300'lü yıllarda Keşmir'de tekrar derlenir. Kelile ve Dimne'nin bu ilk h...