Yunus Emre'nin Mürşidi Tapduk Emre e-Kitap


Yunus Emre'nin Mürşidi Tapduk Emre - Mustafa Tatcı pdf epub

FİYAT: BEDAVA

BİLGİ

DİL: TÜRK
TARİH: 2019-05-09
YAZAR: Mustafa Tatcı
ISBN: 6059559959
BİÇİM: PDF EPUB MOBI TXT
DOSYA BOYUTU: 12,26

AÇIKLAMA:

Yûnus’un, “Aşk sultânı Tapduk durur Yûnus gedâ bu kapıda” dizesiyle tanıttığı Tapduk Emre, sahilsizummânlardan biridir.Bu eserde elimizde kalan üç beş satırlık bilgiyle onun izine düştük. İzinin tozuna yüz sürmek için… Tapduk Emre XIII. asırda Anadolu’nun kalbinde, Nallıhan’ın “Emrem Sultan” köyünde yaşamış bir ahî babası, bir aşk ve gönül adamı, Hak dostu bir erendir. Onun bugüne kadar menâkıpnâmelerdeki bilgiler içinde gizlenip kalmış birkaç satırlık hayat hikâyesi elinizdeki bu eserle biraz daha aralanmaktadır.Tapduk Emre tarihte yetiştirmiş olduğumuz önemli şahsiyetlerden biridir. Önemlidir, zira aşk ve gönüldilimiz olan Yûnus Emre onun manâsından ve gönül iklîminden doğmuştur. Nitekim Yûnus Emrekendisini yetiştiren bu yüce gönüllü eren için “Yûnus bir doğan idi kondu Tapduk koluna/Ava şikâra geldi bu yuva kuşu değil” demiştir.Bu eserde ilk defa görüp okuyacağınız bazı arşiv belgeleri Tapduk Emre Hazretlerinin Nallıhan’dayaşadığını, burada medfûn olduğunu, Anadolu, Rumeli ve Yukarıillerde bazı beldelere ziyaretlerde bulunduğunu, dervişlerinin Azerbaycan’dan Balkanlara, özellikle Varna’ya kadar gittiğini alenîleştirmektedir.Nihâyet ilâhî sevgi ve bilginin kaynaklarından biri olan Tapduk Emre’yi anlamak ve tanımak demek, gelecekte yeni Yûnus Emrelerin yetişmesini sağlamak demektir.

...bından alıntılar Yûnus Emre'nin bu ifadelerinden Tapduk Emre'nin Barak Baba'nın müridi olduğu kesin biçimde ortaya çıkar ... Yunus Emre'nin Mürşidi Tapduk Emre Mustafa Tatcı ... . Bunlardan bazıları hem Yûnus Emre'ye hem Tapduk Emre'ye ait kabul edilmektedir. Yûnus Emre'nin Tapduk Emre'yi bulması kolay olmamıştır. İsrâfil (as)'ın sȗra üfleyince bedenlerin dirilişini sağlaması gibi mürşidi Tapduk Emre ölü ruhları diriltir ve hasta gönüllere derman kılar. Yolcuya Öğütler, Yûnus Emre'nin Risâletü'n-Nushiyye adıyla tanınan eserinin şerhidir. Bu eser onun, çağının toplums ... Yunus Emre'nin Mürşidi Tapduk Emre Mustafa Tatcı ... . Yolcuya Öğütler, Yûnus Emre'nin Risâletü'n-Nushiyye adıyla tanınan eserinin şerhidir. Bu eser onun, çağının toplumsal sorunlarından ilhâmla kendi seyr ü sülûk (manevî yol) tecrübelerini anlattığı, mes... Mustafa Tatcı tarafından Tapduk Emre: Yunus Emre'nin Mürşidi kitapları kontrol etmek için en... 1 x 13,5 x 21 cm Boyutlar ve boyutlar 1 Mayıs 2019 Gönderen Tapduk Emre: Yunus Emre'nin Mürşidi %20. Yeni. Bursalı Aşık Yunus - Yunus Emre'nin Gönül Çocuğu. %20. Yeni. Tapduk Emre. Mustafa Tatcı. H Yayınları. Yunus Emre'nin mürşidi olan Tabduk Emre, kesin olmamakla birlikte 1200 ile 1300'lü yıllar arasında günümüzde 'Aksaray' olarak Tapduk Emre, Yunus Emre gibi bir değerli şahsiyeti yetiştirmiştir. Söylenceye göre Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre'yi yetiştirme işini Taptuk Emre'ye bırakır. Pek çok görüşe göre Yunu...